Kulturrekrytering

Vi vågar påstå att vi är den bästa partnern för chefs-, och specialistrekrytering inom kultursektorn, scenkonstbolag, kulturstiftelser, länsmusik, symfoniorkestrar, teater kulturskolor, museer med flera inrättningar och organisationer.

Vi har riktat in oss på rekrytering av chefer, arbetsledare och specialistfunktioner inom kultursektorn. Vi har gjort det eftersom vi har ett stort eget intresse för kultur i olika former och dels för att vi på Abach har medarbetare som har professionell yrkeserfarenhet inom kultursektorn.

Men framförallt för att vi är kunniga att se individer, människor och att kunna hjälpa till så att rätt person hamnar på rätt plats. Vi kan rekrytering, vi kan erbjuda second opinion, referenstagning eller en totallösning av ert rekryteringsbehov, där vi utför intervjuer och urval.

Självklart kan vi skräddarsy ett rekryteringsupplägg som vi anpassar efter behov och önskemål. Vi är lyhörda och flexibla för att er rekrytering ska bli lyckad.

Vi kallar oss kort och gott och med stolthet för ”Kulturrekryterarna”.

 

TRYGGT:

Abach har lång erfarenhet av arbetsmarknad, vi själva har jobbat inom flera yrken, till exempel: Personalchef, HR-konsult, Dirigent, Universitetsadjunkt – musik, Jobb-, & Karriärcoach, Musiklärare, Kvalitets-, och Produktionschef, Lärare med flera yrken.

Vi är högskoleutbildade i Personal och Beteendevetenskap, Ekonomi, Pedagogik, Språk, Musik, Chef-, och Ledarskap. Kunskaper och insikter vi gärna förmedlar.

Välkommen att kontakta oss på Abach HR Consulting AB

Vi vågar påstå att vi är den bästa partnern för chefs-, och specialistrekrytering inom kultursektorn, scenkonstbolag, kulturstiftelser, länsmusik, symfoniorkestrar, teater kulturskolor, museer med flera inrättningar och organisationer.

Vi har riktat in oss på rekrytering av chefer, arbetsledare och specialistfunktioner inom kultursektorn. Vi har gjort det eftersom vi har ett stort eget intresse för kultur i olika former och dels för att vi på Abach har medarbetare som har professionell yrkeserfarenhet inom kultursektorn.

Men framförallt för att vi är kunniga att se individer, människor och att kunna hjälpa till så att rätt person hamnar på rätt plats. Vi kan rekrytering, vi kan erbjuda second opinion, referenstagning eller en totallösning av ert rekryteringsbehov, där vi utför intervjuer och urval.

Självklart kan vi skräddarsy ett rekryteringsupplägg som vi anpassar efter behov och önskemål. Vi är lyhörda och flexibla för att er rekrytering ska bli lyckad.

Vi kallar oss kort och gott och med stolthet för ”Kulturrekryterarna”.

 

TRYGGT:

Abach har lång erfarenhet av arbetsmarknad, vi själva har jobbat inom flera yrken, till exempel: Personalchef, HR-konsult, Dirigent, Universitetsadjunkt – musik, Jobb-, & Karriärcoach, Musiklärare, Kvalitets-, och Produktionschef, Lärare med flera yrken.

Vi är högskoleutbildade i Personal och Beteendevetenskap, Ekonomi, Pedagogik, Språk, Musik, Chef-, och Ledarskap. Kunskaper och insikter vi gärna förmedlar.

Välkommen att kontakta oss på Abach HR Consulting AB