HR-utredningar

Ibland står organisationer inför problem/utmaningar som kan vara svårlösta. Ni har kanske försökt att själva råda bot på problemet men känner att ni inte kommer framåt, eller att ni rentav inte själva ska utföra hanteringen då det inte är lämpligt, som till exempel vid kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller liknande – då är vi partnern ni bör kontakta.

Skulle det handla om andra typer av konflikter, utredningar eller att ni inte når upp till de mål ni satt och att det helt eller delvis har med er personal att göra – då är vi partnern ni bör kontakta.

Vi går in under en viss tid med ett tydligt syfte inom ett avgränsat område och hanterar situationen. Bara att ta in någon utifrån som med vana ögon är tränad att se saker ur flera perspektiv och som har mångårig yrkeserfarenhet av svåra samtal – ja, återigen, då är vi partnern ni bör kontakta.

TRYGGT:

Abach har lång erfarenhet av arbetsmarknad, vi själva har jobbat inom flera yrken som exempel: Jobb-, & Karriärcoach, Personalchef, Kvalitets-, och Produktionschef, HR-konsult Behandlingsassistent, Lärare, Universitetsadjunkt, Butikschef, Livsmedel o Produktionsarbetare, Arbetsförmedlare, Konsultchef, Säljare med flera yrken.

Vi är högskoleutbildade i Personal och Beteendevetenskap, Ekonomi, Pedagogik, Språk, Musik, Chef och Ledarskap, Kunskaper och insikter vi förmedlar till just dig.

Välkommen att kontakta oss på Abach HR Consulting AB