Chefscoachning

Behöver du bli tryggare i din chefs- och ledarroll eller stärka din motivation, kan en Abachcoach vara det du behöver. Det kallar vi kort och gott för Chefscoachning. Vi går bland annat igenom:

  • Förväntningar, kartläggning, nuläge.
  • Tar fram förutsättningar och inventerar dina kompetenser och tankesätt.
  • Ökad självinsikt och självbild.
  • Tar fram dina mål o din framtidsbild, (ditt ”vill”).
  • Kommunikation, samarbete.
  • Effektivitet, initiativ, beslutsfattande.
  • Förändring, uppföljning, återkoppling och avslutning.

 

TRYGGT

Abach har lång erfarenhet och har själva har arbetat inom flera yrken, till exempel: Jobb-& Karriärcoach, Personalchef, Kvalitets-, och Produktionschef, HR-konsult, Konsultchef med flera. Vi är högskoleutbildade i Personal-, och Beteendevetenskap, Ekonomi, Pedagogik, Språk, Musik, Chef-, och Ledarskap. Självklart har vi samtalsutbildning och våra samlade kunskaper och insikter förmedlar vi till just dig.

Välkommen att kontakta oss på Abach HR Consulting AB