Karriärcoachning

Vi vågar påstå att vi är samtalsspecialister för individer som befinner sig i en förändring inom yrkeslivet och att vi är din bästa partner i samtal som handlar om motivation, karriär, utveckling och arbetsmarknad. Allt för att du ska nå en förändring efter ditt vill.

Vi går igenom:

  • Kartläggning, nuläge, förväntningar.
  • Tar fram förutsättningar och inventerar dina kompetenser och tankesätt.
  • Självinsikt, självbild, kommunikation och effektivitet.
  • Tar fram ditt mål och framtidsbild. Arbetar med ditt ”vill”.
  • Nya möjligheter, omvärldsorientering, drivkrafter, initiativ.
  • Balans i livet, samarbete.
  • Uppföljning, återkoppling, avslutning.

 

TRYGGT

Abach har lång erfarenhet av karriärcoachning och har själva arbetat inom flera yrken, till exempel: Jobb-, & Karriärcoach, Personalchef, Kvalitets-, och Produktionschef, HR-konsult, Behandlingsassistent, Lärare, Universitetsadjunkt, Butikschef, Livsmedel-, och Produktionsarbetare, Arbetsförmedlare, Konsultchef, och Säljare med flera.

Vi är högskoleutbildade i Personal-, och Beteendevetenskap, Ekonomi, Pedagogik, Språk, Musik, Chef -och Ledarskap. Självklart har vi samtalsutbildning. Detta har givit oss kunskaper och insikter vi gärna förmedlar till just dig.

Välkommen att kontakta oss på Abach HR Consulting AB