Karriärcoachning

Vi vågar påstå att vi är samtalsspecialister för individer som befinner sig i en förändring inom yrkeslivet och att vi är din bästa partner i samtal som handlar om motivation, karriär, utveckling och arbetsmarknad. Allt för att du ska nå en förändring efter ditt vill.

Vi går igenom:

  • Kartläggning, nuläge, förväntningar.
  • Tar fram förutsättningar och inventerar dina kompetenser och tankesätt.
  • Självinsikt, självbild, kommunikation och effektivitet.
  • Tar fram ditt mål och framtidsbild. Arbetar med ditt ”vill”.
  • Nya möjligheter, omvärldsorientering, drivkrafter, initiativ.
  • Balans i livet, samarbete.
  • Uppföljning, återkoppling, avslutning.

 

TRYGGT

Abach har lång erfarenhet av karriärcoachning och har själva arbetat inom flera yrken, till exempel: Jobb-, & Karriärcoach, Personalchef, Kvalitets-, och Produktionschef, HR-konsult, Behandlingsassistent, Lärare, Universitetsadjunkt, Butikschef, Livsmedel-, och Produktionsarbetare, Arbetsförmedlare, Konsultchef, och Säljare med flera.

Vi är högskoleutbildade i Personal-, och Beteendevetenskap, Ekonomi, Pedagogik, Språk, Musik, Chef -och Ledarskap. Självklart har vi samtalsutbildning. Detta har givit oss kunskaper och insikter vi gärna förmedlar till just dig.

Välkommen att kontakta oss på Abach HR Consulting AB

Ladda ner broschyr