Välkommen till Abach HR Consulting AB

Vi är specialister på att möta människor och organisationer i förändring. Då arbetsmarknaden hela tiden förändras, utvecklar och förbättrar vi våra metoder för att nå de bästa resultaten för individ och uppdragsgivare.

Våra tre inriktningar är HR-utredning, Kulturrekrytering och Omställning.

Abach HR Consulting har mångårig erfarenhet av att arbeta brett inom HR med samtalet som verktyg. Tänk dig att individ X befinner sig på position Y och ska till position Z. Det är resan som ska ske och den typen av stöttning till individer har vi utfört till över 200 olika företag med över 1000 deltagare. En del kallar insatserna för utbildning, karriärsamtal, coachning, mentorskap, ledarutveckling. Du får kalla det för vad du vill – Vi kallar det för samtal.

Vår värdegrund är humanism och vi står för ansvar, integritet, respekt och ärlighet.

Engagemang och lyhördhet är våra ledord, och i kombination med väl upparbetade nätverk och god kännedom om arbetsmarknaden samt en rejäl dos arbetsglädje kan vi garantera tryggt och professionellt genomförande av våra tjänster.

Bild på huvudkontoret i centrala Norrköping.

Våra partners