Utbildning ”Ny Chef”

För att stärka dig som ny chef kan vi erbjuda en grundläggande chefs-, och ledarskapsutbildning. Utbildningen som vi kallar ”NY Chef” vänder sig även till dig som varit chef/ledare ett tag, men som ännu inte genomgått någon chefsutbildningsinsats, eller till någon som helt enkelt behöver en nystart.

Programmet pågår under 2+1 dag.

Gruppstorlek max 8 deltagare, om endast en deltagare är aktuell kan vi genomföra ett individuellt program.

Delar av Innehållet i programmet:

  • Chefsrollen
  • Självinsikt
  • Kommunikation, olika former av samtal
  • Resultat, effektivitet, sätta mål
  • Återkoppling

 

TRYGGT:

Abach har lång erfarenhet av arbetsmarknad. Vi själva har jobbat inom flera yrken till exempel: Jobb-, & Karriärcoach, Personalchef, Kvalitets-, och Produktionschef, HR-konsult, Behandlingsassistent, Lärare, Universitetsadjunkt, Butikschef, Livsmedels-, och Produktionsarbetare, Arbetsförmedlare, Konsultchef, Säljare med flera yrken.

Vi är högskoleutbildade i Personal-, och Beteendevetenskap, Ekonomi, Pedagogik, Språk, Musik, Chef och Ledarskap. Kunskaper och insikter vi förmedlar till just dig.

Välkommen att kontakta oss på Abach HR Consulting AB

Ladda ner broschyr