HR-stöd

Human Resources är allt från rekrytering-utveckling till avveckling.

Vår specialitet är coachande samtal i olika former. Samtalet är centralt i HR-arbetet. När kartläggning, utredning, konflikthantering, utvecklande samtal, kulturrekrytering, utbildning, framtagning av personaldokument, karriärcoachning, omställning med flera varianter ska genomföras behövs oftast ett professionellt samtalsstöd. Det är då vi på Abach kan bli er seriösa HR-partner.

Behöver ni en förändringspartner när det handlar om HR har vi möjlighet att skräddarsy ett program eller en riktad åtgärd, som kan handla om förändrings eller förbättringsarbete i hela organisationen/företaget.

Vi tänker så här: individ X, befinner sig på position Y och ska till position Z. Det är resan som ska ske och den typen av stöttning till individer har vi utfört till över 140 olika företag och coachat över tid cirka 900 individer.

En del kallar insatserna för utbildning, coachning, mentorskap, ledarutveckling. Du kan kalla det vad du vill. Vi kallar det för samtal. Vi utför coachande samtal som leder till positiv förändring av något slag.

 

TRYGGT:

Abach har lång erfarenhet av arbetsmarknad, vi själva har jobbat inom flera yrken som exempel: Jobb-, & Karriärcoach, Personalchef, Kvalitets-, och Produktionschef, HR-konsult Behandlingsassistent, Lärare, Universitetsadjunkt, Butikschef, Livsmedel o Produktionsarbetare, Arbetsförmedlare, Konsultchef, Säljare med flera yrken.

Vi är högskoleutbildade i Personal och Beteendevetenskap, Ekonomi, Pedagogik, Språk, Musik, Chef och Ledarskap, Kunskaper och insikter vi förmedlar till just dig.

Välkommen att kontakta oss på Abach HR Consulting AB

Ladda ner broschyren

Human Resources är allt från rekrytering-utveckling till avveckling.

Vår specialitet är coachande samtal i olika former. Samtalet är centralt i HR-arbetet. När kartläggning, konflikthantering, utvecklande samtal, kulturrekrytering, utbildning, karriärcoachning, omställning med flera varianter ska genomföras behövs oftast ett professionellt samtalsstöd. Det är då vi på Abach kan bli er seriösa HR-partner.

Behöver ni en förändringspartner när det handlar om HR har vi möjlighet att skräddarsy ett program eller en riktad åtgärd, som kan handla om förändrings eller förbättringsarbete i hela organisationen/företaget.

Vi tänker så här: individ X, befinner sig på position Y och ska till position Z. Det är resan som ska ske och den typen av stöttning till individer har vi utfört till över 130 olika företag och coachat över tid cirka 900 individer.

En del kallar insatserna för utbildning, coachning, mentorskap, ledarutveckling. Du kan kalla det vad du vill. Vi kallar det för samtal. Vi utför coachande samtal som leder till positiv förändring av något slag.

 

TRYGGT:

Abach har lång erfarenhet av arbetsmarknad, vi själva har jobbat inom flera yrken som exempel: Jobb-, & Karriärcoach, Personalchef, Kvalitets-, och Produktionschef, HR-konsult Behandlingsassistent, Lärare, Universitetsadjunkt, Butikschef, Livsmedel o Produktionsarbetare, Arbetsförmedlare, Konsultchef, Säljare med flera yrken.

Vi är högskoleutbildade i Personal och Beteendevetenskap, Ekonomi, Pedagogik, Språk, Musik, Chef och Ledarskap, Kunskaper och insikter vi förmedlar till just dig.

Välkommen att kontakta oss på Abach HR Consulting AB

Ladda ner broschyren